Random artikel
 
Indeklima
 
Temperatur i laboratorier
(Indeklima > Indeklima)


Som udgangspunkt skal man prøve at holde en temperatur på 20-22°C hele året. Hvis der ikke etableret køling, så vil temperaturen blive væsentlig højere når det er varmt vejr ude, eller hvis der tilf&...

 
 
Nyeste artikler 1 - 10
 
Ventilation
 
Krav til brandventilation
(Ventilation > Brandventilation)


De senere år er kravende til brandsikring at ventilationssystemer blevet skærpet. Kravende er beskrevet i DS428. Kravende er bla.: Brandspjæld skal godkendes iht. DS / EN1366-2 (ve, ho, i↔o)S og klassificeret iht. EN13501-3...
Indeklima
 
Bygningsreglementet om indeklima
(Indeklima > Indeklima)


Den bygningsmæssige del af indeklimaet omfatter termiske forhold (6.2), luftkvaliteten (6.3), det akustiske indeklima (6.4) samt lys­forholdene (6.5). Der henvises til SBI-anvisning 196, Indeklimahåndbogen. Hvad angår det termisk...
Ventilation
 
Lyddæmpning og støj
(Ventilation > Ventilationsanlæg)


For at undgå ubehagelige lydpåvirkninger i de betjente rum monteres lyddæmper på indblæsnings og udsugningskanalsystemet imellem aggregatet og indblæsnings- og udsugningsarmaturer. Der vil typisk være mere br...
Ventilation
 
Spjæld
(Ventilation > Kanalsystem)


Spjælds skal ventilationsanlæg regulere luftmængden eller at afspærre anlægget helt ved f.eks. brand eller delvist, hvis der f.eks. er brug for at lukke nedofr en sektion. Oftest anvendte spjæld i ventilationsanl&a...
Ventilation
 
Ventilatorindløb og -udløb
(Ventilation > Kanalsystem)


For at undgå store tryktab, så er der vigtigt at man udføre indløb og udløb på ventilatorer korrekt. Indløb Indløbet til ventilatorer er kan være forsynet med kanalbøjninger...
Ventilation
 
Roterende varmeveksler
(Ventilation > Varmegenvinding)


Følgende egenskaber kendetegner en roterende varmeveksler: Fordele: • Høj temperaturvirkningsgrad • Høj fugtvirkningsgrad (hygroskopisk rotor) • Begrænset pladsbehov i længden • Moderat tryktab • Virkningsgrad...
Ventilation
 
Krydsvarmeveksler
(Ventilation > Varmegenvinding)


Krydsvarmeveksleren er en meget stabil og velafprøvet konstruktion og stort set ikke kræver vedligeholdelse. Temperaturvirkningsgraden er ikke så høj som for nogle andre varmegenvindere. Følgende egenskaber kan fre...
Ventilation
 
Beregning af luftmængde
(Ventilation > Dimensionering)


Der er flere hensyn man skal tage, når man skal finde ud af hvilken luftmængde der er behov for. Varmebelastning: Man skal beregne hvor en varme udvikling, der er i rummet, der skal ventileres. Det er f.eks. 1) Solindfald ...
Ventilation
 
Procesventilation
(Ventilation > Ventilationsprincipper)


Procesventilation er et ventilationsprincip hvor man forsøger at udsugning forurenet luft ved den proces, som laver forureningen. Procesventilationen skal hindre forureninger i at trænge ud til andre områder, end lige omkring proce...
Ventilation
 
Ventilation i badeværelset
(Ventilation > Boligventilation)


Badeværelset er normalt det sted, hvor der er størst behov for ventilering. Belastningen af forurenet luft, i form af fugt, er meget varierende, og behovet er meget stort i nogle perioder. Der er det meget uhensigtsmæssigt at k&osl...

1

 
 

guide ventilation tips vvs Alt om ventilation

Ventilation i kontorer
Ventilation bruges i kontorer til dels at tilføre frisk luft, og dels til at regulere temperaturen. Det nemmeste er at lave et kontant minimums luftskifte i rummet, men det gør det sværere at styre temperaturen. Jo flere krav der ...